forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

Frézy řady WPF 200 (ex S.P.21)

Fréza HEN SP 21 je stabilizační frézy a slouží jednak pro další zpracování materiálu po výše uvedených frézách rady HEN RBM a jednak pro pravidelnou údržbu vodou vázaných cest. Rozvolňuje a mísí stávající materiál, vytváří profil a opětovně utužuje povrch.

Životnost konstrukční vrstvy štěrkových cest a ploch je časově omezená a musí se pravidelně udržovat v intervalu zhruba dvou až tří let. Základním předpokladem dlouhé životnosti cesty je její dobré odvodnění a správný sklon. Hladký a pevný povrch je vytvářen dokonalým zhutněním materiálu o zrnitosti 0 –32 mmza přítomnosti vody. Na druhou stranu ale dešťová voda vyplavuje drobné částice a pokud je zamezeno jejímu odtoku zanesenými krajnicemi a příkopy dochází postupem doby k vytváření výmolů. Dobrá údržba krajnic a příkopů je proto velmi důležitá.

Fréza HEN S.P. 21 má pracovní šířku200 cm. Používá se k údržbě štěrkových cest s kameny do velikosti5 cm. Princip práce spočívá v rozvolnění a promísení stávající materiálu v horní vrstvě, vytvoření profilu a opětovného utužení povrchu. Při tomto pracovním postupu není třeba dosypávat materiál, protože fréza plně využívá stávající materiál, který je tak vlastně recyklován. V místech, kde chybí materiál (vymleté rýhy a díry po kalužích apod.) je někdy třeba doplnit štěrk o zrnitosti 0 –30 mm. Fréza je umístěna na tříbodovém závěsu traktoru o výkonu 100 – 150 koní s plazivou rychlostí od0,5 km/ha 540 ot./min. náhonu. Frézovací válec je osazen vidiovými hroty a otáčí se proti směru pojezdu. Vhodné rozmístění jeho frézovacích hrotů optimálně promísí rozfrézovaný materiál. Fréza má integrovaný stavitelný systém tvorby střechovitého (bavorského) profilu nebo jednostranného odtoku vody. Je vybavena nivelační lištou a dělenou utužovací deskou pro konečnou úpravu cesty. Takto upravenou cestu lze dále upravovat např. bitumenovým nástřikem apod.

Fréza S.P. 21 se také používá pro další zpracování matriálu, připraveného frézami řady HEN RBM. Tato fréza pak profiluje terén a materiál opětovně zhutní a utuží.


Zobrazit více

Máte zájem? Napište nám nebo volejte 602 121 361

Po odeslání zprávy Vás kontaktujeme nejpozději do 48 hodin
Naši partneři