forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

5. kolo dotací na lesní techniku se blíží. Jste připraveni?

14. srpen 2017

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil informace o 5. kole sběru žádostí o dotaci na pořízení lesní techniky v rámci Programu rozvoje venkova. Shromáždili jsme pro vás nejdůležitější informace a užitečné odkazy, díky kterým zjistíte, na které stroje lze čerpat dotaci, jaké jsou maximální dávky a zdali splňujete kritéria pro jejich přidělení. 

Skrz Portál farmáře můžete od 10. do 30. 10 2017 podávat žádosti o dotaci v rámci 5. kola z Programu rozvoje venkova, Opatření 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství. Jelikož administrace celé žádosti není úplně jednoduchá, začněte s přípravou žádosti s dostatečným předstihem.

Co vše hraje roli?

Při žádosti o dotaci hrají roli preferenční kritéria, která jsou hodnoceny body, jako je například druh a výše dotace, velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku, míra nezaměstnanosti v okrese, či třeba věk žadatele. Preferenční kritéria se však od minulého kola změnila a zjednodušila.

Jak je to s DPH?

Pro stanovení bodového ohodnocení (velikost lesa x celková investice) jsou částky uváděné v tabulce VČETNĚ DPH. Avšak maximálně uznatelné částky jednotlivých strojů jsou uváděny bez DPH. Je to důležité obzvláště u malých vlastníků, kde DPH může posunout projekt mimo bodovací oblast.

S žádostí vám pomůžeme!

Pomůžeme vám sestavit žádost o dotaci na vámi vybranou lesní techniku, tak aby splňovala všechna kritéria a byla zdárně přijatá. Neváhejte nám napsat, rádi vám žádost sestavíme.

Kde najít důležité dokumenty?

  1. 5.kolo příjmu žádostí z PRV 2014-2020 + Alokace_ze dne 03.08.2017
  2. Hlavní změny podmínke pro 5. kolo
  3. Obecné podmínky Pravidel 5. kolo
  4. Specifické podmínky Pravidel 5. kolo
  5. Příručka pro zadáváni veřejných zakázek PRV 2014-2020 (verze 3)_ze dne 03.08.2017
  6. Aktualizovaná Příručka pro publicitu (verze 3)_ze dne 03.08.2017

Podívejte se na seznam strojů, na které se dotace vztahuje.

Lesní technika, na kterou se vztahuje dotace

Naši partneři