forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

Frézy řady RBM

K rozfrézování kamenitého, betonového či asfaltového povrchu jsou určeny frézy řady HEN-RBM – Recyceln (recyklovat) – Brechen (drtit) – Mischen (mísit) ve třech velikostních řadách L (leicht-lehká), M (mittel-střední) a S (stark-silná). Frézy řady RBM-L se vyrábějí v pracovní šíři 105 –230 cm, silnější modely RMB-M v pracovní šíři 180 –255 cm a pro extrémně těžké podmínky frézy RBM-S s pracovní šíří 180 –250 cm. Frézy se slabším výkonem jsou určeny pro úpravu cest a ploch bez pevné konstrukční vrstvy. Pro cesty a plochy s vyšší vrstvou asfaltu, betonu nebo při výskytu velmi tvrdého materiálu (žula, čedič apod.) nebo skalnatého podloží jsou učeny frézy řady RMB-M a RMB-S. Hloubka frézování je vždy volena tak, aby byla co nejméně narušena spodní konstrukční vrstva cesty. Nízké otáčky rotoru osazeného 126 až 230 kulatými hroty v několika řadách vyvíjejí velikou sílu a spolehlivě rozdrtí kameny o průměru větším než20 cm a podle modelu frézy do hloubky až50 cm. Vysoký počet frézovacích hrotů a nízké otáčky rotoru znamenají zároveň malé opotřebení dílů. Pomocí  těchto fréz je vytvářena vrstva materiálu o zrnitosti 0 až60 mm pro následné vytvoření pevné konstrukční vrstvy upravované cesty nebo plochy. Pro práci s frézami je potřeba podle typu a velikosti frézy traktor o výkonu 100 – 300 k s plazivou rychlostí od 0,15 -0,2 km/h.

Frézy řady RBM-L, RBM-M a RBM-S připraví a promísí materiál potřebné zrnitosti pro další zpracování buď stabilizačními frézami nebo grejdrem a vibračními deskami nebo vibračním válcem. Zároveň těmito frézami mohou být zapracovány stabilizační prostředky jako např. cement. V případě nutnosti doplnění chybějícího materiálu je při této technologii možno použít například stavební suť nebo starý asfalt. Materiál není třeba předem upravovat, frézy jej dokáží na místě rozdrtit a zapracovat.

Takto připravený materiál je dále upravován buď stabilizační fréze HEN S.P. 21 nebo pomocí grejdru a samostatných vibračních desek. Pro hluboko rozfrézovaný povrch je někdy nutné použít pro dokonalejší utužení vibrační válec.


Zobrazit více

Máte zájem? Napište nám nebo volejte 602 121 361

Po odeslání zprávy Vás kontaktujeme nejpozději do 48 hodin
Naši partneři