forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

HEN AG

#

Německá firma HEN-AG je významným výrobcem a distributorem strojů a zařízení pro úpravu cest, krajnic a příkopů a ploch s různým povrchem, např. kameny, asfalt, beton apod. Do naší nabídky jsme zařadili frézy na úpravu lesních cest.

Tento proces využívá materiály, které jsou již v cestě obsaženy. Ve většině případů není nutné do cesty navážet další materiály. Jde tedy o technologii, která je šetrná nejen k okolnímu prostředí, ale i k Vaší peněžence. Výsledkem práce strojů od firmy HEN - AG je cesta, kterou mohou používat pěší, cyklisté, ale i těžké odvozní soupravy s nákladem dřeva.

Při této technologii odpadá i jinak nutný krok, kterým je rozrušení pevně uložených nebo velkých kamenů nebo jiných pevných povrchů. Jiné frézy nejsou schopny nerozrušený materiál zpracovat. Tím, že povrch není předem rozrušován, ale je pouze rozfrézován do potřebné hloubky, nedochází k porušení nosné vrstvy cesty a tím její stability. K drcení materiálu dochází pomocí silného pomaloběžného rotoru, který proniká do pevného podkladu nebo velkých kamenů, které pak rozdrtí nebo odfrézuje. Veliká síla potřebná pro práci pomaloběžného rotoru frézy je převáděna na obě poháněné strany rotoru frézy pomocí patentově chráněné centrální zubové převodovky.

Náklady na práci jednotlivých fréz jsou jednoznačně závislé na povaze zpracovávaného materiálu, tj. na rychlosti opotřebení frézovacích hrotů a samozřejmě na nákladech na provoz traktoru. Proto nelze nikdy předem přesně určit cenu za provedené práce. Hroty na frézách řady HEN RBM vydrží zhruba 3.000 až 12.000 m2. U největších fréz, které jsou používány pro nejtěžší práce je proto životnost hrotů obzvláště těžké odhadnout. V průměru se náklady na 1 m2 práce velkých fréz pohybují kolem 3 €, u stabilizační frézy S.P.21 potom cena za 1 m2 práce činí zhruba 1 €.

Proces rekultivace lesních a polních cest pomocí fréz HEN AG:

1. Rozfrézování a rozdrcení povrchu do zrnitosti 0 - 60 mm bez předchozího nákladného rozrušení. Důkladně promíchaný materiál slouží k vytvoření pevné konstrukční vrstvy cesty nebo plochy. Frézy Rambo, Rocky a Attila lze použít na rozbití a promísení různých materiálů.

2. Vytvoření příčného profilu cesty za použití hydraulicky ovládaného grejdru

3. Zhutnění pomocí vibračních hutnících desek nebo vibračního válce

Pokud je takto upravená cesta intenzívně využívaná, může se během následujících let vyskytnout potřeba tuto cestu opravovat. Frézou S.P.21 je možné je udržovat způsobem šetrným k životnímu prostředí a navíc ekonomicky velmi nenáročným. Rozvolňuje a mísí stávající materiál, vytváří profil a opětovně utužuje povrch.


Zobrazit více

Máte zájem? Napište nám nebo volejte 602 121 361

Po odeslání zprávy Vás kontaktujeme nejpozději do 48 hodin
Naši partneři