forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

15. kolo dotací na lesní techniku se blíží. Jste připraveni ?

21. srpen 2022

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil informace o 15. kole sběru žádostí o dotaci na pořízení lesní techniky v rámci Programu rozvoje venkova. Shromáždili jsme pro vás nejdůležitější informace a užitečné odkazy, díky kterým zjistíte, na které stroje lze čerpat dotaci, jaké jsou maximální dávky a zdali splňujete kritéria pro jejich přidělení. 

Prostřednictvím Portálu farmáře, který musíte mít založený (více info zde)  můžete od 04. do 25. 10 2022 podávat žádosti o dotaci v rámci 15. kola z Programu rozvoje venkova, Opatření 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství, které jsou určené pro vlastníky, nájemce a pachtýře lesních pozemků. Jelikož administrace celé žádosti není úplně jednoduchá, začněte s přípravou žádosti s dostatečným předstihem. Žádost si vygenerujete právě na Portálu farmáře, který spustí funkcionalitu stažení žádosti během září. 

Co vše hraje roli?

Při žádosti o dotaci hrají roli preferenční kritéria, která jsou hodnoceny body, jako je například druh a výše dotace, velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku, míra nezaměstnanosti v okrese, či třeba věk žadatele. Preferenční kritéria se však od minulého 8. kola změnila a zjednodušila. Například na železného koně stačí opravdu 3ha lesa. Rovněž max. částky pro jednotlivé stroje byly navýšeny s ohledem na aktuální ceny.

Jak je to s DPH?

Pro stanovení bodového ohodnocení (velikost lesa x celková investice) jsou částky uváděné v tabulce VČETNĚ DPH. Avšak maximálně uznatelné částky jednotlivých strojů jsou uváděny bez DPH. Je to důležité obzvláště u malých vlastníků, kde DPH může posunout projekt mimo bodovací oblast.

S žádostí vám pomůžeme!

Poradíme vám, jak sestavit žádost o dotaci na vámi vybranou lesní techniku tak, aby splňovala všechna kritéria a byla zdárně přijata. Neváhejte nám napsat, rádi vám poradíme. V případě větších projektů Vám poradíme kvalifikovanou dotační agenturu. A nevěřte nikomu, kdo vám to nabízí zadarmo. Zadarmo není nic, vždy to nějakým způsobem zaplatíte. Podání žádosti je jen první krok na dlouhé administrativní cestě k přidělení dotace.  

Kdy můžu techniku koupit a od koho?

Dle pravidel po podání žádosti. Ale do 15.11.2022 budou zveřejněny schválené projekty. Avšak celý proces administrace teprve začíná, takže právní jistotu, že dotaci obdržíte budete mít až po podpisu Dohody o přidělení dotace, což bývá někdy od 06 - 10/2023. Z praktického hlediska by však nepřidělení dotace nastalo většinou v případě, že vy sami porušíte Pravidla pro přidělení dotace. Mnohdy stačí, že nestihnete zaslat včas požadované informace k doplnění žádosti.   

Stroj musíte pořídit na základě vámi zadaných technických parametrů od dodavatele, který tyto podmínky splní a to včetně nejnižší ceny, nebo jiného kritéria, které si stanovíte. Do částky 500 tis Kč bez DPH je  malý cenový marketing. Do částky 2 mil. Kč cenový marketing s min. třemi nabídkami. Nad částku 2 mil. Kč se už musí provést výběrové řízení dle Příručky pro zadavání veřejných zakázek, nebo dle ZZVZ v případě veřejného zadavatele. 

Jak je to s financováním? 

Za techniku platíte dodavateli vy 100% ze svých prostředků. Nebo můžete využít úvěr. Pouze leasing není možný, protože po dobu udržitelnosti musíte být vlastníkem stroje. Po zaplacení stroje si podáváte Žádost o platbu. Pozor...termín Žádosti o platbu si volíte vy a jeho zmeškání podléhá sankci !! Teprve potom SZIF proplácí 50% z uznatelných nákladů. Je tedy nutné počítat s tím, že od podání Žádosti o dotaci v říjnu 2022 může uběhnout i rok, než vám budou peníze připsány na účet, ale zpravidla je to do 12 měsíců.   

Důležité dokumenty a informace

  1. Tisková zpráva k 15. kolu
  2. Hlavní změny podmínek pro 15. kolo
  3. Obecné podmínky Pravidel 15. kolo
  4. Specifické podmínky Pravidel 15. kolo
  5. Příručka pro zadáváni veřejných zakázek PRV 2014-2020 (verze 5)_červenec 2019
  6. Aktualizovaná Příručka pro publicitu (verze 6)_ze dne 30.11.2021

 

 

Lesní technika, na kterou se vztahuje dotace

Naši partneři