forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

15. ODBORNÝ SEMINÁŘ

30. leden 2020

Srdečně Vás zveme ve spolupráci s firmou MERCATA s.ro. na 15. Odborný seminář a přátelské posezení v Třebíči do Kongresového centra hotelu Atom, Velkomeziříčská 640. 

Seminář je zaměřen na:

  • NEJTĚŽŠÍ LESNICKÉ OBDOBÍ V DATECH, PŘÍČINÁCH A PROGNÓZÁCH
    PERSPEKTIVA LESŮ Z POHLEDU PALEOEKOLOGIE
  • ZKUŠENOSTI S OBNOVOU LESNÍCH POROSTŮ U VLS
  • NOVINKY V BIONOMII LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO
  • STAVY ZVĚŘE A OBNOVA LESŮ PO KALAMITĚ
  • REPORTÁŽ Z NÁVŠTĚVY UKRAJINSKÉHO ČERNOBYLU

 

Seminář se uskuteční v Kongresovém centru hotelu ATOM v Třebíči.


Náklady spojené s uspořádáním semináře hradí pořádající společnosti.

Ubytování je zajištěnov jedno a dvoulůžkových pokojích (hradí si účastníci - www.hotelatom.cz).

Přihlášky na seminář, počet účastníků a požadavek na ubytování, prosíme nahlásit telefonicky,
písemně nebo elektronickou poštou do úterý 18. února 2020 paní Jeřábkové na adresu:

Telefon: 568 821 203 Fax: 568 821 204
Mobil: 724 312 386
E-mail: mercata@mercata.cz
MERCATA LES s.r.o.
Velkomeziříčská 640
674 01 Třebíč

 

Program semináře

12.00 – 13.20 hod.
Prezence účastníků a ubytování v hotelu ATOM a občerstvení

První blok přednášek

13.30 hod. – 14.15 hod.
Nejtěžší lesnické období v datech, příčinách a prognózách
Ing. Jan Příhoda - Lesnická práce, s.r.o. - Kostelec n. Č. l.

14.15 – 15.00 hod.
Perspektiva lesů z pohledu paleoekologie
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. - Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR - Praha

PŘESTÁVKA 30 minut

Druhý blok přednášek

15.30 – 16.15 hod.
Zkušenosti s obnovou lesních porostů u VLS s.p.
Ing. Pavel Češka - Vojenské lesy a statky, s.p. - ústředí
Ing. Jan Jeniš - Vojenské lesy a statky, s.p. - divize Lipník

16.15 – 16.35 hod.Novinky v bionomii lýkožrouta smrkového
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. - VÚLHM Jíloviště - Strnady, v.v.i.

PŘESTÁVKA 25 minut

Třetí blok přednášek

17.00 – 17.45 hod.
Stavy zvěře a obnova lesů po kalamitě
Ing. Petr Ziegrosser

18.00 - 19.00 hod.
SPOLEČNÁ VEČEŘE + DEGUSTACE VÍNA RODU SALETŮ Z VIŠŇOVÉ

Doprovodný program

20.00 hod.
Reportáž z návštěvy oblasti Černobylu
Ing. Hubert Plaček - MERCATA LES s.r.o. - Třebíč

 

Pozvánka v pdf

Naši partneři